Przyjmowanie interesantów

Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłaszania się w Czytelni Akt. Akta udostępniane są osobom do tego uprawnionym w poniedziałki w godzinach od 8.15 do 17.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00.

Akta do Czytelni Akt mogą być zamawiane przez osoby zainteresowane osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, jak również telefonicznie lub przesyłając wniosek dostępny na stronie sądu drogą elektroniczną na adres e-mail: boi@tarnobrzeg.so.gov.pl, także ze wskazaniem konkretnego dnia, w którym akta mają być udostępnione.

Interesanci wchodzą do Biura Obsługi Interesantów w celu zamówienia do przejrzenia akt sądowych lub po wcześniejszym umówieniu w celu ich przejrzenia. Następnie oczekują na informację  z Wydziału, czy możliwe jest udostępnienie akt do wglądu.

Składając zamówienie, należy podać sygnaturę sprawy, oznaczenie wydziału oraz nazwiska stron w niej uczestniczących, a w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu akt.

Akta przekazywane są do Czytelni po stwierdzeniu przez kierownika właściwego sekretariatu Wydziału czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione interesantowi. Powyższe ustalane jest wstępnie przez pracownika Biura Obsługi Interesanta telefonicznie. Następnie osoba zamawiająca wypełnia wniosek o wgląd do akt sprawy, na którym wpisuje m.in. swoje dane, sygnaturę sprawy oraz status w sprawie (tzn. czy jest stroną / uczestnikiem, pełnomocnikiem strony / uczestnika, czy w aktach sprawy znajduje się stosowne umocowanie). Powyższe dane weryfikowane są również przy przyjmowaniu zamówienia na akta.

Po weryfikacji danych Kierownik sekretariatu wydaje akta – zszyte i ponumerowane – do Czytelni co jest równoznaczne z udostępnieniem akt interesantowi do wglądu. Następnie pracownik Biura Obsługi Interesantów wypełnia kartę ewidencji wglądu do akt sprawy, na której wpisuje m.in. dane strony, jej status w sprawie, numer dowodu osobistego, godzinę przybycia itp.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-02-14 15:16
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2012-02-21 19:38
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 12 416