Wykaz sędziów

Wykaz sędziów oraz referendarzy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu


I Wydział Cywilny:

1.    SSO Barańska Karolina - Wizytator ds. cywilnych i komorniczych 
2.    SSO Bryś - Dywan Katarzyna – Wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
3.    SSO Domańska Ewa – Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego 
4.    
SSO Kulpa Wiesław – Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
5.    
SSO Łuczak Grażyna – Wizytator ds. wieczystoksięgowych
6.    
SSO Nowak Marek  - Rzecznik prasowy
7.    
SSO Rogowski Marcin Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
8.    
SSO Rożek Szymon 
9.    SSR Bronkiewicz Paweł - delegowany do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2020 r.)
10.    Referendarz sądowy - Agnieszka Woszczyna - Idec Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych 

II Wydział Karny:

1.    SSO Dyl Józef - Przewodniczący II Wydziału Karnego
2.    SSO Pelewicz Robert 

3.    SSO Szwedo - Dec Małgorzata – Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego, Wizytator ds. wykonania orzeczeń karnych
4.    SSO Zarzycki Grzegorz - delegowany do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie na podstawie art. 77 § 1 u.s.p. (od 5 listopada 2018 r. - na czas nieokreślony)

5.    SSO Ziarko Lidia - Wizytator ds. karnych
6.    SSR Hryniszyn Arkadiusz - delegowany do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 marca 2019 r. - na czas nieokreślony).
7.    SSR Turbak Tomasz - delegowany do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 lipca 2019 r. - na czas nieokreślony).

8.    SSR Grażyna Pizoń - delegowana do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.)

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

1.    SSO Basińska Alina – Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych    
2.    
SSO Bryś - Dywan Katarzyna – Wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
3.    SSO Moskal Anna – Przewodniczący III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych   
4.    
SSO Paluch Wojciech
5.    SSO Więch - Rotkiewicz Teresa  Koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

 


Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p..
 
Zgodnie z art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 52 ze zm.) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje.
Ogłoszenie zawiera informację o:
1) organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
2) dacie powołania;
3) miejscu służbowym (siedzibie) sędziego.

Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p.. - plik 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:33
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu: 2020-08-31 08:54
Opublikował:
admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 45 316