Przejdź do treści

Wykaz sędziów

Wykaz sędziów oraz referendarzy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu


I Wydział Cywilny:

1.    SSO Barańska Karolina 
2.    SSO Bronkiewicz Paweł
3.    SSO Bryś-Dywan Katarzyna - Wizytator ds. cywilnych
4.    SSO Domańska Ewa - Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
5.    SSO Kobylarz Mariusz 
6.    SSO Kulpa Wiesław - Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego
7.    SSO Lewczyńska Joanna
8.    SSO Nowak Marek - Rzecznik prasowy
9.    SSO Rogowski Marcin - Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
10.  SSO Rzekęć Barbara
11.  SSO Wolak Grzegorz - Wizytator ds. komorniczych
12.  Referendarz sądowy - Woszczyna-Idec Agnieszka - Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych 

II Wydział Karny:

1.    SSO Olechowski Maciej - Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych
2.    SSO Pelewicz Robert
3.    SSO Pizoń Grażyna 
4.    SSO Szwedo-Dec Małgorzata - Przewodniczący II Wydziału Karnego, Wizytator ds. karnych i wykonania orzeczeń karnych
5.    SSO Turbak Tomasz - Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego 
6.    SSO Polańska-Ziobro Anna

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

1.    SSO Basińska Alina - Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych    
2.    SSO Bryś-Dywan Katarzyna 
3.    SSO Moskal Anna - Przewodniczący III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych   
4.    SSO Paluch Wojciech - Wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
5.    SSO Więch-Rotkiewicz Teresa - Koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p.
 
Zgodnie z art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje.
Ogłoszenie zawiera informację o:
1) organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
2) dacie powołania;
3) miejscu służbowym (siedzibie) sędziego.

 

Informacja o powołaniach sędziów i referendarzy w związku z art. 88b u.s.p.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 56 667